Deniz Araştırmaları

  • Jeolojik ve Jeofizik Çalışmalar (Veri Toplama, Veri İşlem, Modelleme, Yorumlama)

  • Batimetri Çalışmaları

  • Deniz Jeotekniği

  • Hidrografik Çalışmalar

  • Deniz ve Kıyı Sondajları

  • Denizaltı Fay Araştırmaları

  • Liman Yeri Araştırmaları

Dayk Group