Su ve Jeotermal

  • Yeraltı Suyu Araştırmaları
  • Jeotermal Kaynaklarının Tespiti
  • Yeraltı Suyu Üretimi için Uygun Sondaj Tekniğinin Belirlenmesi
  • Sondaj
  • Yeraltı Suyu Gözlemleri
  • Toprak / Su / Gaz Analizleri 

Dayk Group