Petrol ve Doğalgaz

  • 2B ve 3B Sismik Uygulamalar (Veri Toplama, Veri Analizi, Modelleme ve Yorumlama)
  • Gravite ve Manyetik Uygulamalar (Veri Toplama, Veri Analizi, Modelleme ve Yorumlama)
  • Basen Analizi
  • Petrol ve Doğalgaz Sondajları
  • Kuyu Tamamlama Operasyonları

Dayk Group