Mikrosismik İzleme

  • Madencilikte Eş Zamanlı İzleme Sistemi
  • Yeraltı Depolama İzleme
  • Raylı Sistemler Güvenliği
  • Yeraltı Doğalgaz Depolama Alanı İzleme
  • Nükleer Atık Depolama Alanı İzleme
  • Jeotermal Kuyu İzleme

Dayk Group