Maden Arama ve Araştırma

  • Metalik Maden Araştırmaları
  • Endüstriyel Hammadde Araştırmaları
  • Kömür Araştırmaları
  • Radyoaktif Mineral Araştırmaları
  • Taş Ocağı Araştırmaları
  • Jeokimyasal Çalışmalar
  • Crisco ve Jorc Standart Raporlama ve Danışmanlık
  • Maden Sahalarının Arama ve İşletme Ruhsatlarının Alınması
  • Maden İşletme Yönteminin Tespit Edilmesi 

Dayk Group