Jeolojik ve Jeoteknik Hiz.

 • Yeraltı ve Yerüstü Yapılarının Zemin Etüdleri
 • Demiryolu, Metro ve Karayolları Güzergah Etüdleri
 • Termik, Nükleer ve Doğalgaz Enerji Santralleri Etüdleri
 • Heyelan ve Kayma Yüzeyi Tespiti ve Sınırlarının Belirlenmesi
 • Köprü ve Viyadük Temel Araştırmaları
 • Fay ve Süreksizliklerin Tespiti
 •  Yeraltı Su Seviyelerinin Belirlenmesi
 • Taş ve Maden Ocağı Patlatmalarının Yapılara Etkilerinin Tespiti
 • Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Güzergah Etüdleri ve İzleme
 • Depremsellik ve Sismik Risk Analizleri
 • Yerleşime Uygunluk Araştırmaları
 • Doğal Afet Risklerinin Belirlenmesi
 • Baraj Yeri Etüdleri
 • Sıvılaşma Risk Analizleri
 • Mikro Bölgeleme

Dayk Group