Arkeoloji

  • Arkeolojik Alanların Belirlenmesi ve Haritalanması
  • Arkeolojik Yapıların Geometrisinin Belirlenmesi
  • Arkeolojik Çalışmalar için Kazı Yönü ve Derinliğinin Belirlenmesi
  • Tümülüs Araştırmaları

Dayk Group